Vize


Državljanima R. Srbije je potrebna viza za ulazak na Jamajku i može se pribaviti u našem Konzulatu ili na samom ulasku u zemlju.

Državljani R. Srbije koji poseduju važeću vizu SAD, Kanade, Velike Britanije ili država Šengena mogu da uđu na Jamajku bez Jamajkanske vize, uz potvrdu o vakcinaciji protiv malih boginja, rubeola i polia.
Državljani R. Srbije koji poseduju turističku vizu mogu da borave na Jamajci do 30 dana.
Podnosioci prijave kojima je potrebna viza:

 • moraju biti u poziciji da podrži sebe i zavisne
 • ako požele da uđu u službu jednog poslodavca na ostrvu, moraju imati dozvolu u pisanoj formi za angažovanje koju izdaje poslodavac od strane Ministarstva za rad Jamajke
 • ne smeju biti osuđivani u stranoj zemlji za bilo koji zločin koji podleže izručenju, prema značenju datom u Aktima o izručenju 1870 i 1906
 • ne smeju biti predmet naloga za deportaciju koji je na snazi na osnovu Zakona o strancima, poglavlje 9 ili Uredbe kojom se regulišu prijem i deportacija stranaca (koja je sada povučena)
 • ne bi trebalo da im je zabranjeno sletanje od strane Ministra nacionalne bezbednosti i pravde
 • moraju biti u posedu vize, osim ako su izuzeti iz ovog zahteva pod bilo kojim od propisanih pravila
 • ako su ispod 18 godina starosti, a ne u pratnji roditelja ili staratelja, deca moraju imati pismenu potvrdu koja ukazuje da je njoj/njemu dozvoljeno da napusti zemlju
 • moraju da ispune i druge uslove koji su propisani
Spisak potrebnih dokumenata za podnošenje zahteva za turističku vizu:

 • Važeći pasoš sa najmanje šest (6) meseci važenja
 • Zahtev za izdavanje vize u jedan primerak
 • Jedna fotografija veličine za pasoš
 • Kopija povratne avio karte
 • Adekvatna informacija u vezi smeštaja na Jamajci
 • Dovoljno sredstava u toku posete (oko 50 USD dnevno)
 • Naknada za vizu u gotovini - 45 eura
Spisak potrebnih dokumenata za podnošenje zahteva za vizu za ulazak ako poseduje dozvolu za rad:

 • Važeći pasoš sa najmanje šest (6) meseci važenja
 • Zahtev za izdavanje vize u jednom primeraku
 • Kopija radne dozvole
 • Jedna fotografija veličine za pasoš
 • Kopija povratne avio karte
 • Adekvatna informacija u vezi smeštaja na Jamajci
 • Dovoljno sredstava u toku posete (oko 50 USD dnevno)
 • Naknada za vizu u gotovini - 45 eura
Preporučujemo da se pre apliciranja za vizu obratite našem Konzulatu telefonom ili emailom.
Prijem stranaka: Radnim danima između 10h i 14h. Rok za izdavanje vize je 5 radnih dana.
Konzulat Jamajke ne garantuje izdavanje vize za sve građane.