POSLOVANJE NA JAMAJCI


Vizija 2030 Jamajka - Nacionalni plan razvoja je "mapa puta" kojim Jamajka ide da bi postala mesto izbora za život, rad, osnivanja porodice i poslovanja.

Četiri glavna cilja su:

  • da podstakne jamajčane da ostvare svoj puni potencijal
  • da stvori bezbedno, kohezivno i pravedno društvo
  • da postigne prosperitetnu ekonomiju
  • da osigura zdravu i prirodnu sredinu
vision jamaica

Ishodi ovih ciljeva obuhvataju obrazovanje i obuku na svetskom nivou; efikasno upravljanje i sigurnost; međunarodno konkurentne industrijske strukture i održivo upravljanje i korišćenje prirodnih resursa. Imajući u vidu pomenute misije, Jamajka je spremna da poželi dobrodošlicu investitorima i trgovinskim sporazumima koji će omogućiti društveno-ekonomski razvoj.

Da biste saznali više o poslovanju na Jamajci posetite: www.jaglobalbusinessconnect.com.
Web sajt udruženja jamajčanskih izvoznika www.exportjamaica.org.