30. Jun, 2019. – AFRO FESTIVAL 2019


Kao i prethodnih godina, Konzulat je učeštvovao na Afro festivalu u Muzeju afričke umetnosti. Imali smo štand gde smo prodavali spremljenu Blue Mountain kafu, tradicionalno jelo - Jerk Chicken, Red Stripe pivo, narukvice, majice i ostalu robu. Veliki broj posetioca festivala je mogao da uzme brosure o Jamajci i da se detaljnije raspita o Jamajci u razgovoru sa studentima sa Jamajke Horace Thompson, Danielle Williams i Venneisha Myers koji su nam pomagali.